Νέα επιτυχία

Η Σάμι Σουσάμι, η θηλυκή μας πάνω στην οποία στηρίχτηκε η εκτροφική μας προσπάθεια, έγινε Πρωταθλήτρια Αναπαραγωγός Ελλάδας. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι!